Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Haslev Cykelmotion
Tid: Tirsdag d. 15. Juni 2021 kl 19:30
Sted: F-Huset, Bregentvedvej 42, 4690 Haslev

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det efterfølgende år.
 5. Behandling af indkomne forslag
  Bemærk: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage forinden.
 6. Valg jf. vedtægterne af:
  1. A. Kasserer (ulige år); Claus Petri F. Hansen – villig til genvalg
   B. Medlemmer til bestyrelsen; Tabita Hartmann-Hansen – villig til genvalg og Henrik Mathiasen – villig til genvalg
   C. Suppleanter til bestyrelsen; Christian Moes Nielsen og Bente Noar Larsen
   D. Revisor; Ebbe Jensen
   E. Revisorsuppleant; Torben Nellemann
   F. Valg til faste udvalg
 7. Eventuelt

Ad punkt F:
Festudvalget:
Torben Nellemann, Jørgen Andreasen, Gitte Fyhn Hartmann, Lennie Petersen

Holdkaptajner:
Hold 1: Flemming Nielsen, (Reserve – Jacob Rosquist)
Hold 2: Mikael Bøgeskov, Henrik Mathiasen
Hold 3
Hold 4: Bent Steenbjerg Jensen
Hold 5: Connie Thestrup, (Reserve – Gitte Fyhn Hartmann)
Onsdagshold: Ole Thystrup, Allan Østergaard