Tirsdag d. 28. Februar 2023 kl 19:30

FDF-Huset, Bregentvedvej 42, 4690 Haslev

Herned indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i HCM. Vi skal have afgjort hvordan det alternative design på en klubtrøje skal se ud. 

Derudover blev der på den ordinære generalforsamling udtrykt ønske om at få mulighed for at få vores faste træningstider revideret. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke modtaget konkrete forslag til afstemning. Disse bedes sendes skriftligt til formanden senest mandag d. 20/2 og vil efterfølgende blive offentliggjort som tillæg til denne indkaldelse. 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Valg af alternativt design på HCM klubtøj. Det nye design vil blive et supplement til det eksisterende design. 
  3. Behandling af indkomne forslag til nye officielle træningstider. 
  4. Eventuelt. 

Vel mødt. 

Mvh. Bestyrelsen.